Greek English French German Italian Russian Spanish
 
 
Χαιρετισμός Δημάρχου

Χαιρετισμός Δημάρχου

Σας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νέας Ζίχνης. Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε όσους...

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών έργων του Δήμου Νέας Ζίχνης για το έτος 2015

Κατεβάστε το αρχείο:   Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών έργων

 • Χαιρετισμός Δημάρχου

  Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2007 18:43
 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ...

  Τρίτη, 23 Δεκέμβριος 2014 08:21
 • Συμμόρφωση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Βατότητας...

  Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015 11:57
 • Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών...

  Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015 12:01
 • Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών έργων του Δήμου Νέας Ζίχνης για το έτος 2015

  Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015 13:05

Καθορισμός εκμίσθωσης κοινοχρήστων αγροτεμαχίων της Δ.Ε. Νέας Ζίχνης Αποφ.Ο.Ε. 84α-2015

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

   ΔΗΜΟΣ

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωδικός: ΔΛ02.Ε04

Έκδοση:

Ημ/νία :

1η

15 / 09 / 2008

                      

                                   ΑΔΑ: ΩΔΞΠΩΚΘ-ΞΜΙ

                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠ Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18ης/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Νέας Ζίχνης.

Αριθ. Απόφασης 84α / 2015                                                            Π ε ρ ί λ η ψ η

                                                                           Καθορισμός όρων εκμίσθωσης κοινοχρήστων αγροτεμαχίων της Δ.Ε. Νέας Ζίχνης για την καλλιεργητική περίοδο ετών 2015-2019.

   Στη Νέα Ζίχνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.30΄μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 7529 με ημερομηνία 07-08-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής η οποία είχε επιδοθεί σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

   Ο Πρόεδρος κήρυξη την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78, παρ. 1 του Ν. 3852/2010, εφόσον σε σύνολο επτά ( 7 ) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε ( 5 ) μέλη ήτοι:

                     Π α ρ ό ν τ ε ς                                                                                      Α π ό ν τ ε ς

1. Δαϊρετζής Ανδρέας                 Πρόεδρος 1. Μπόζης Παντελής                 Αντιπρόεδρος  
2. Φιλίππου Δημήτριος                 Μέλος 2. Γκαλάπης Χρυσόστομος           Μέλος    
3. Τσιτσιλίδης Δημήτριος                «  
4. Ντώνες Δημήτριος                      «                           
5. Πετρίδης Ελευθέριος                    «                                                

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βαλσαμάκης Παναγιώτης, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  

   Με την υπ’ αριθμ. 94α/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΠ2ΘΩΚΘ-ΘΚ1) εγκρίθηκε η εκμίσθωση κοινοχρήστων αγροτεμαχίων της Δ.Ε. Νέας Ζίχνης και συγκεκριμένα των Τ.Κ. Δραβήσκου, Δήμητρας, Νέας Πέτρας, Θολού, Μυρρίνης, Μεσορράχης για τις καλλιεργητικές περιόδου των ετών 2015-2019.

   Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.ε του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (διατάξεις του άρθρου 270/81). Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 195 Ν3463/2006 η καλλιεργήσιμη γη του Δήμου ή της Κοινότητας, που περιλαμβάνεται στη δημοτική ή κοινοτική περιφέρεια, αφού βεβαιωθεί ως προς τη θέση, τα όρια και την έκταση, εκμισθώνεται ολόκληρη ή σε τμήματα, με δημοπρασία, που γίνεται ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ανάμεσα σε δημότες κατοίκους του Δήμου ή της Κοινότητας που έχει την κυριότητα της γης, εφόσον στην απόφαση βεβαιώνεται ότι η έκταση δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου ορίζονται το κατώτατο όριο του μισθώματος και οι λοιποί όροι της δημοπρασίας, και μπορεί να απαγορευθεί να συμμετάσχουν στη δημοπρασία ιδιοκτήτες καλλιεργήσιμων εκτάσεων ορισμένου αριθμού στρεμμάτων. 2. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε όλους τους δημότες, ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιεργήσιμης ιδιοκτησίας τους. Αν και στην περίπτωση αυτή, η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε ».

   Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με απόφαση της θα πρέπει να καθορίσει το κατώτερο όριο του μισθώματος και τους λοιπούς όρους της δημοπρασίας εκμίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 παρ.1 ειδ(ε).

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.94α/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ζίχνης, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 παρ.1 ειδ(ε), τις διατάξεις του άρθ. 195 του Ν. 3463/2006 και το ΠΔ 270/81, ομόφωνα:

                        Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

   Α΄.- Τοπική Κοινότητα Δραβήσκου

   Για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων (αγροτεμαχίων) της Τ.Κ. Δραβήσκου, καθορίζει:

     1.- Πρώτη προσφορά ορίζεται ανά δεκ. στρέμμα, ετησίως, το ποσό:

   των 50,00 € για το αριθ. 2618 αγροτεμάχιο έκτασης 330.000 τ.μ. στη θέση «Καϊναρτζάς».    

     2.- Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ιδιώτες, κάτοικοι της Τ.Κ. Δραβήσκου που ασκούν το επάγγελμα του αγρότη, αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υποβάλλουν δήλωση καλλιέργειας.

     3.- Κάθε ενδιαφερόμενος πλειοδότης έχει το δικαίωμα μίσθωσης ενός μόνο τεμαχίου και δεν επιτρέπεται (εφόσον του έχει κατοχυρωθεί ένα αγροτεμάχιο) να συμμετέχει στην πλειοδοσία άλλου αγροτεμαχίου.

Β΄.- Τοπική Κοινότητα Δήμητρας

   Για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων (αγροτεμαχίων) της Τ.Κ. Δήμητρας, καθορίζει:

     α.- Πρώτη προσφορά ορίζεται ανά δεκ. στρέμμα, ετησίως, το ποσό:

     1) των 35,00 € για το αριθ.2278 αγροτεμάχιο έκτασης 31.000 τ.μ. στη θέση «Γκερένια».

     2) των 35,00 € για το αριθ.2278 αγροτεμάχιο έκτασης 5.106 τ.μ. στη θέση «Γκερένια».

     3) των 35,00 € για το αριθ.2379 β΄ αγροτεμάχιο έκτασης 43.000 τ.μ. στη θέση «Τσοράκι».

     β.- Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ιδιώτες, κάτοικοι της Τ.Κ. Δήμητρας που ασκούν το επάγγελμα του αγρότη, αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υποβάλλουν δήλωση καλλιέργειας.

     γ.- Κάθε ενδιαφερόμενος πλειοδότης έχει το δικαίωμα μίσθωσης ενός μόνο τεμαχίου και δεν επιτρέπεται (εφόσον του έχει κατοχυρωθεί ένα αγροτεμάχιο) να συμμετέχει στην πλειοδοσία άλλου αγροτεμαχίου.

Γ΄.- Τοπική Κοινότητα Θολού

   Για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων (αγροτεμαχίων) της Τ.Κ. Θολού, καθορίζει:

     α.- Πρώτη προσφορά ορίζεται ανά δεκ. στρέμμα, ετησίως, το ποσό:

     1) των 50,00 € για το αριθ.623 αγροτεμάχιο έκτασης 226.940 τ.μ. στη θέση «Βαλτούδα».

     2) των 50,00 € για το αριθ.704 αγροτεμάχιο έκτασης 66.475 τ.μ. στη θέση «Βαλτούδα».

     3) των 40,00 € για το αριθ.1757 αγροτεμάχιο έκτασης 90.875 τ.μ. στη θέση «Καβάκια».

   4) των 25,00 € για το αριθ.1079 αγροτεμάχιο έκτασης 11.000 τ.μ. στη θέση «Τραπέζα».

     5) των 25,00 € για το αριθ.1385 αγροτεμάχιο έκτασης 25.000 τ.μ. στη θέση «Αστραφτερό».

     6) των 25,00 € για το αριθ.1399 αγροτεμάχιο έκτασης 7.500 τ.μ. στη θέση «Αστραφτερό».

     7) των 25,00 € για το αριθ.1224 αγροτεμάχιο έκτασης 8.820 τ.μ. στη θέση «Πέτροβιτς».

     8) των 25,00 € για το αριθ.175α αγροτεμάχιο έκτασης 12.000 τ.μ. στη θέση «Μαγαζιά».

     9) των 25,00 € για το αριθ. 1383 αγροτεμάχιο έκτασης 18.995 τ.μ. στη θέση «Αστραφτερό»

     10) των 15,00 € για το αριθ. 1844 αγροτεμάχιο έκτασης 15.420 τ.μ. στη θέση «Γεωπόνου»

     11) των 25,00 € για το αριθ.1130 αγροτεμάχιο έκτασης 7.500 τ.μ. στη θέση «Πέτροβιτς».

     β.- Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ιδιώτες, κάτοικοι της Τ.Κ.Θολού που ασκούν το επάγγελμα του αγρότη, αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υποβάλλουν δήλωση καλλιέργειας.

     γ.- Κάθε ενδιαφερόμενος πλειοδότης έχει το δικαίωμα μίσθωσης ενός μόνο τεμαχίου και δεν επιτρέπεται (εφόσον του έχει κατοχυρωθεί ένα αγροτεμάχιο) να συμμετέχει στην πλειοδοσία άλλου αγροτεμαχίου.

Δ΄.- Τοπική Κοινότητα Νέας Πέτρας

   Για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων (αγροτεμαχίων) της Τ.Κ. Νέας Πέτρας, καθορίζει:

     α.- Πρώτη προσφορά ορίζεται ανά δεκ. στρέμμα, ετησίως, το ποσό:

     1) των 40,00 € για το αριθ.629 αγροτεμάχιο έκτασης 70.500 τ.μ. στη θέση «Άνω Κρανιές».

     2) των 40,00 € για το αριθ.629 αγροτεμάχιο έκτασης 103.000 τ.μ. στη θέση «Κάτω Κρανιές».

     3) των 40,00 € για το αριθ.2175 αγροτεμάχιο έκτασης 22.700 τ.μ. στη θέση «Ανεμοδαρμένα».

     4) των 40,00 € για το αριθ.1824α αγροτεμάχιο έκτασης 119.000 τ.μ. στη θέση «Βρωμολίμνη».

     5) των 40,00 € για το αριθ.1824α αγροτεμάχιο έκτασης 23.000 τ.μ. στη θέση «Βρωμολίμνη (Κουκμούς)».

     6) των 30,00 € για το αριθ. 1824α αγροτεμάχιο έκτασης 33.000 τ.μ. στην θέση «Βρωμολίμνη (Κουκμούς)».

     7) των 40,00 € για το αριθ. 6290 αγροτεμάχιο έκτασης 20.000 τ.μ. στη θέση «Γκερένια».

     β.- Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ιδιώτες, κάτοικοι της Τ.Κ. Νέας Πέτρας που ασκούν το επάγγελμα του αγρότη, αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υποβάλλουν δήλωση καλλιέργειας.

     γ.- Κάθε ενδιαφερόμενος πλειοδότης έχει το δικαίωμα μίσθωσης ενός μόνο τεμαχίου και δεν επιτρέπεται (εφόσον του έχει κατοχυρωθεί ένα αγροτεμάχιο) να συμμετέχει στην πλειοδοσία άλλου αγροτεμαχίου.

   Ε΄.- Τοπική Κοινότητα Μεσορράχης

   Για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων (αγροτεμαχίων) της Τ.Κ. Μεσορράχης, καθορίζει:

     α. Πρώτη προσφορά ορίζεται ανά δεκ. στρέμμα το ποσό των 20,00 € ετησίως για όλα τα παρακάτω αγροτεμάχια :

   1) το αριθ. 2952 αγροτεμάχιο έκτασης 40.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 224.230 τ.μ στη θέση «Λοφκίκι Βρύση».

   2) το αριθ. 2926 αγροτεμάχιο έκτασης 10.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 227.610 στη θέση «Καρυδιές».

   3) το αριθ.2926 αγροτεμάχιο έκτασης 9.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 227.610 τ.μ στη θέση «Καρυδιές».

   4) το αριθ.2926 αγροτεμάχιο έκτασης 6.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 178.361 τ.μ στη θέση «Καρυδιές».

   5) το αριθ.2926 αγροτεμάχιο έκτασης 2.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 227.610τ.μ στη θέση «Μπαϊρ Αλντί ».

   6) το αριθ.2926 αγροτεμάχιο έκτασης 2.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 227.610τ.μ στη θέση «Μπαϊρ Αλντί ».

   7) το αριθ.3063 αγροτεμάχιο έκτασης 5.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 227.610 τ.μ στη θέση «Καλίσνος».

   8) το αριθ.2978 αγροτεμάχιο έκτασης 7.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 764.320 τ.μ στη θέση «Πολιβάϊκα».

   9) το αριθ.2978 αγροτεμάχιο έκτασης 10.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 764.320 τ.μ στη θέση «Πολιβάϊκα ».

   10) το αριθ.2978 αγροτεμάχιο έκτασης 10.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 764.320 τ.μ στη θέση «Πολιβάϊκα».

   11) το αριθ.2978 αγροτεμάχιο έκτασης 9.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 764.320 τ.μ στη θέση «Μπαίρ Αλντί ».

12) το αριθ.2978 αγροτεμάχιο έκτασης 5.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 764.320 τ.μ στη θέση «Στάση Λεωφορείου  Θεσσαλονίκης».

13) το αριθ.2978 αγροτεμάχιο έκτασης 10.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 764.320 τ.μ στη θέση «Στάση Λεωφορείου Θεσσαλονίκης».

   14) το αριθ.141 αγροτεμάχιο έκτασης 6.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 64.400 τ.μ στη θέση «Χορό Τσεσμέ».

   15) το αριθ.60 αγροτεμάχιο έκτασης 12.500 τ.μ. συνολικής έκτασης 12.640 τ.μ στη θέση «Εσκί Μπαλαρί».

   16) το αριθ.2033 αγροτεμάχιο έκτασης 10.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 17.125 τ.μ στη θέση «Λοφκίκι Μπαλαρί».

   17) το αριθ.2033 αγροτεμάχιο έκτασης 5.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 17.125 τ.μ στη θέση «Λοφκίκι Μπαλαρί».

   18) το αριθ.3080 αγροτεμάχιο έκτασης 5.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 176.500 τ.μ στη θέση «Χορό Τσεσμέ».

   19) το αριθ.3080 αγροτεμάχιο έκτασης 10.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 176.500 τ.μ στη θέση «Χορό Τσεσμέ».

   20) το του αριθ.3080 αγροτεμάχιο έκτασης 11.400 τ.μ. συνολικής έκτασης στη θέση «Χορό Τσεσμέ».

   21) το του αριθ.3080 αγροτεμάχιο έκτασης 8.000τ.μ. συνολικής έκτασης 176.500 τ.μ στη θέση «Χορό Τσεσμέ».

   22) το αριθ.3080 αγροτεμάχιο έκτασης 9.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 176.500 τ.μ στη θέση «Χορό Τσεσμέ ».

   23) το αριθ.3080 αγροτεμάχιο έκτασης 5.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 176.500 τ.μ στη θέση «Χορό Τσεσμέ ».

   24) το αριθ. 2940 αγροτεμάχιο έκτασης 5.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 609.278 τ.μ στη θέση «Μανδρανάς».

   25) το αριθ. 3080 αγροτεμάχιο έκτασης 4.000 τ.μ συνολικής έκτασης 176.500 τ.μ στη θέση « Χορό Τσεσμέ ».

   26) το αριθ. 69 αγροτεμάχιο έκτασης 6.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 59.745 τ.μ στη θέση «Εσκί Μπαλαρί».

   27) το αριθ. 3061 αγροτεμάχιο έκτασης 4.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 8.500 τ.μ στη θέση «Μανδρανάς».

   28) το αριθ. 2940 αγροτεμάχιο έκτασης 9.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 609.278 τ.μ στη θέση «Μανδρανάς».

29) για το αριθ. 2940 αγροτεμάχιο έκτασης 13.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 609.278 τ.μ στη θέση «Μανδρανάς».

30) για το αριθ. 2940 αγροτεμάχιο έκτασης 15.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 609.278 τ.μ στη θέση «Μανδρανάς ».

31) για το αριθ. 2940 αγροτεμάχιο έκτασης 6.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 609.278 τ.μ στη θέση «Μανδρανάς ».

32) το αριθ. 2940 αγροτεμάχιο έκτασης 6.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 609.278 τ.μ στη θέση «Μανδρανάς».

33) το αριθ. 2940 αγροτεμάχιο έκτασης 10.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 609.278 τ.μ στη θέση «Μανδρανάς».

34) το αριθ.458 αγροτεμάχιο έκτασης 11.700τ.μ. συνολικής έκτασης 11.700 τ.μ στη θέση «Μανδρανάς».

35) το αριθ. 2940 αγροτεμάχιο έκτασης 5.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 609.278 τ.μ στη θέση «Λαπάτκα».

36) το αριθ. 2940 αγροτεμάχιο έκτασης 5.000 τ.μ.συνολικής έκτασης 609.278 τ.μ στη θέση «Ραμαντά Μπαϊρ».

37) το αριθ. 2940 αγροτεμάχιο έκτασης 10.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 609.278 τ.μ στη θέση «Λαπάτκα».

38) το αριθ. 3097 αγροτεμάχιο έκτασης 15.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 250.875 τ.μ στη θέση «Μαντήλ Γιουλί».

39) το αριθ. 3097 αγροτεμάχιο έκτασης 15.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 250.875 τ.μ στη θέση «Μαντήλ Γιουλί ».

40) το αριθ. 3057 αγροτεμάχιο έκτασης 10.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 28.688 τ.μ στη θέση «Κατρόμπους».

41) το αριθ. 3067 αγροτεμάχιο έκτασης 10.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 368.669 τ.μ στη θέση «Πίσες».

42) το αριθ. 3067 αγροτεμάχιο έκτασης 2.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 368.669 τ.μ στη θέση «Πίσες».

43) το αριθ. 3067 αγροτεμάχιο έκτασης 8.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 368.669 τ.μ στη θέση «Καλντερίμι».

44) το αριθ. 2637 αγροτεμάχιο έκτασης 10.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 41.190 τ.μ στη θέση «Πετροφτί».

45) το αριθ. 2637 αγροτεμάχιο έκτασης 10.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 41.190 τ.μ στη θέση «Πετροφτί».

46) το αριθ. 1849 αγροτεμάχιο έκτασης 8.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 10.250 τ.μ στη θέση «Τασλίκια».

47) το αριθ. 1860 αγροτεμάχιο έκτασης 7.625 τ.μ.συνολικής έκτασης 7.625 τ.μ στη θέση «Τασλίκια».

48) το αριθ. 3001 αγροτεμάχιο έκτασης 20.000 τ.μ. συνολικής έκτασης 143.402 τ.μ στη θέση «Παλιοράχη».

     β.- Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ιδιώτες, κάτοικοι της Τ.Κ.Μεορράχης που ασκούν το επάγγελμα του αγρότη, αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υποβάλλουν δήλωση καλλιέργειας.

     γ.- Κάθε ενδιαφερόμενος πλειοδότης έχει το δικαίωμα μίσθωσης ενός μόνο τεμαχίου και δεν επιτρέπεται (εφόσον του έχει κατοχυρωθεί ένα αγροτεμάχιο) να συμμετέχει στην πλειοδοσία άλλου αγροτεμαχίου.

   ΣΤ΄.- Τοπική Κοινότητα Μυρρίνης

   Για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων (αγροτεμαχίων) της Τ.Κ. Μυρρίνης, καθορίζει:

     α.- Πρώτη προσφορά ορίζεται ανά δεκ. στρέμμα, ετησίως, το ποσό:

     1) των 25,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 13.000 τ.μ. στη θέση «Εξωχώραφα».

     2) των 25,00 € για το αριθ.95 για το αγροτεμάχιο έκτασης 8.000 τ.μ. στη θέση «Σικαλινές».

     3) των 25,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 7.000 τ.μ. στη θέση «Παγκίνες».

     4) των 25,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 63.000 τ.μ. στη θέση «Τόπια».

   β.- Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ιδιώτες, κάτοικοι της Τ.Κ.Μυρρίνης που ασκούν το επάγγελμα του αγρότη, αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υποβάλλουν δήλωση καλλιέργειας.

     γ.- Κάθε ενδιαφερόμενος πλειοδότης έχει το δικαίωμα μίσθωσης ενός μόνο τεμαχίου και δεν επιτρέπεται (εφόσον του έχει κατοχυρωθεί ένα αγροτεμάχιο) να συμμετέχει στην πλειοδοσία άλλου αγροτεμαχίου.

Α. Γενικοί όροι

1.- Όλες οι δημοπρασίες θα είναι φανερές προφορικές και πλειοδοτικές και θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Κατάστημα της Νέας Ζίχνης (Δημαρχείο) σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστούν με την διακήρυξη του Δημάρχου. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή της δημοπρασίας, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

   Η διάρκεια την μίσθωσης για τα αγροτεμάχια που περιγράφονται πιο πάνω είναι για τέσσερα (4) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης και λήγει την ίδια ημέρα μετά την παρέλευση των τεσσάρων ετών.

    

2.- Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια επιτροπή της δημοπρασίας:

- φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,

- εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου, χωρίς όρους, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσο προς το 10% επί του συνόλου του ετήσιου μισθώματος της πρώτης προσφοράς επί των στρεμμάτων των αγροτεμαχίων που ενδιαφέρεται να μισθώσει,

- βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας από το Δημόσιο Ταμείο,

- βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Νέας Ζίχνης από το Ταμείο του Δήμου καθώς και

- υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) που να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

Επίσης οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος μαζί με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

   Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται, με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσού ίσου με το 10% επί του ετήσιου μισθώματος που επιτεύχθηκε στη δημοπρασία, για την εξασφάλιση του έγκαιρου και εντός των υπό της διακήρυξης οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος. Το ποσό της εγγύησης αυτής δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συμψηφιστεί με τα μισθώματα ή άλλες οφειλές. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκείνων που δεν πέτυχαν στην δημοπρασία, επιστρέφεται μετά την λήξη της Δημοπρασίας.

   3.- Δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία δημότης, του οποίου οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας του (που έχουν την ίδια οικονομία) είναι οφειλέτης του Δήμου για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό και για οποιαδήποτε αιτία και για το λόγω αυτό η προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας, από το Ταμείο του Δήμου, θεωρείται απαραίτητη.

   4.- Αν ένας πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό προς την επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού παρουσιάζοντας εξουσιοδότηση ή νόμιμο πληρεξούσιο προς αυτόν, διαφορετικά θα θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό του.

   5.- Το αναλογούν μίσθωμα για κάθε έτος θα καταβάλλεται στο Ειδικό Ταμείο του Δήμου Νέας Ζίχνης. Ο τελευταίος πλειοδότης με την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας, θα πρέπει να προπληρώσει τα μισθώματα ενός έτους άμεσα την ίδια ημέρα. Έως τις 15 Νοεμβρίου κάθε έτους για τα υπόλοιπα έτη θα πληρώνεται προκαταβολικά το μίσθωμα για κάθε έτους. Επίσης με την μη πληρωμή ενός μισθίου, αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διαδικασία, δίδεται το δικαίωμα στο Δήμο να κηρύξει έκπτωτο τον μισθωτή και να διενεργήσει σε βάρος του και του εγγυητή του νέα δημοπρασία (αναπλειστηριασμό).

  

   6.- Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και βαρύνει αποκλειστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

   Ανάδοχος κηρύσσεται αυτός που προσέφερε το μεγαλύτερο μίσθωμα, υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά με τον εγγυητή του, ο οποίος καθίσταται εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν για την καλή εκπλήρωση της παρούσας και της σύμβασης. Αν ο τελευταίος πλειοδότης με τον εγγυητή του αρνηθούν να υπογράψουν το πρακτικό της δημοπρασίας, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και διενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του.

   Ενστάσεις επί της διεξαγωγής της δημοπρασίας γίνονται δεκτές μέχρι και την επόμενη από τη δημοπρασία εργάσιμη ημέρα, είναι έγγραφες και απευθύνονται στον πρόεδρο της επιτροπής δημοπρασίας, πρωτοκολλημένες στο πρωτόκολλο του Δήμου. Ενστάσεις που δεν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ότι δεν υποβλήθηκαν. Οι ενστάσεις δεν επιφέρουν αναβολή ή διακοπή της δημοπρασίας, αλλά εξετάζονται κατά την αξιολόγηση της δημοπρασίας από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών.

   7.- Ο μισθωτής δικαιούται να εγκατασταθεί στο μίσθιο από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση του μισθίου θα γίνει από Επιτροπή του Τοπ. Συμβουλίου, η οποία θα καθορίσει τα όρια του αγροτεμαχίου παρουσία του μισθωτού.

   8.- Ο Δήμος δεν ευθύνεται για την εν γένει κατάσταση και τα όρια του μισθίου, ο μισθωτής δεν έχει   κανένα   δικαίωμα   κατά   του   Δήμου   για   οποιαδήποτε   διαφορά.   Επίσης   ο Δήμος δεν ευθύνεται   καθόλου   ένεκα   επιγενόμενης   ολικής ή   μερικής   ενοικίασης   του   μισθίου ως και τρίτος   διαταράξει   ή   αποβάλλει   τον   μισθωτή   από   την κατοχή του χωραφιού, αλλά επί ολικής ενοικίασης ή οριστικής αποβολής εκ της κατοχής   ο ενοικιαστής   απαλλάσσεται   της   περαιτέρω καταβολής μισθώματος.

   9.- Ο μισθωτής οφείλει να εκμεταλλεύεται το μίσθιο κατά τους κείμενους νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται για τον μισθωτή έκπτωση από τα μίσθιο. Η επί τετραετία, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, διακοπή της εκμετάλλευσης του κτήματος συνεπάγεται την έκπτωση του μισθωτού και τη λύση της σύμβασης με συνέπεια εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του μισθωτού προς τον Δήμο και καταβολή της τυχόν επελθούσας ζημίας σε αυτή.

   10.- Ο μισθωτής δεν μπορεί να εκχωρήσει, να μεταβιβάσει ή να υπομισθώσει σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Δήμου από τη συναφθείσα σύμβαση. Αυτός υποχρεούται άμα λήξει η μισθωτική περίοδος να παραδώσει το μίσθιο στον Δήμο, χωρίς καμία ενόχληση, διαφορετικά θα υποστεί εκτός από τις λοιπές νόμιμες συνέπειες σε ποινική ρήτρα υπέρ του Δήμου σε δέκα πέντε (15,00 €) για κάθε μήνα καθυστέρησης παράδοσης του μισθίου.

11.- Η παράβαση οποιουδήποτε όρου συνεπάγεται για τον μισθωτή τη λύση της σύμβασης και την έκπτωση του, που θα απαγγέλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιφυλασσόμενου στο Δήμο του δικαιώματος να ζητήσει και αποζημίωση για κάθε ζημία που θα υποστεί από την αιτία για την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο μισθωτής. Ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στο Δήμο το μίσθιο εντός 15 ημερών από την ημέρα που θα καταστεί έκπτωτος οριστικά.

12.- Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας με τον εγγυητή του μέσα σε δέκα (10) ημέρες από έγγραφη πρόσκληση του Δήμου.

   13.- Τα πρακτικά υπόκεινται στην έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Νομού Σερρών. Από την μη έγκριση των πρακτικών κανένα δικαίωμα δεν αποκτά ο τελευταίος πλειοδότης, όπως επίσης καμία αξίωση μπορεί να έχει για βραδύτητα κοινοποίησης σε αυτό της οικείας εγκριτικής απόφασης. Άμα εγκριθεί και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη πρόσκληση του Δήμου προς τον τελευταίο πλειοδότη, οφείλει αυτός με τον εγγυητή του να προσέλθει προς υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, διαφορετικά η εγγύηση που κατέθεσε καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση και ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, ενεχομένων αμφότερων για την επί έλλατο διαφορά του νέου μισθώματος από της πρώτης δημοπρασίας.

   14.- Όλα τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (κανονικής και επαναληπτικής) βαρύνουν τον αναδειχθέντα τελευταίο πλειοδότη και καταβάλλεται κατά την υπογραφή της σύμβασης.

  

   15.- Για κάθε διαφορά μεταξύ του μισθωτή και του Δήμου αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

   16.- Σε περίπτωση που κατά τις ανωτέρω δημοπρασίες δεν υπάρξει αποτέλεσμα για οποιοδήποτε λόγω τότε θα επαναληφθεί η δημοπρασία εντός δέκα (10) ημερών με τους ίδιους όρους, βάσει σχετικής διακήρυξης του Δημάρχου, στην οποία δημοπρασία θα μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι δημότες του Δήμου. Αν και στην περίπτωση αυτή, η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε.

Β. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευτεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81.

  

    Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

     Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 84α / 2015 .

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

        

                                                                    Η Οικονομική Επιτροπή

                 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.                                                                         Τα μέλη                  

                             Τ.Υ.                                                                                               Τ.Υ.                    

                 Ακριβές Απόσπασμα

                       Ο Δήμαρχος                                                              

                  

               ΔΑΪΡΕΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Απόφαση οικονομικής επιτροπής 83/2015

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΔΗΜΟΣ

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωδικός: ΔΛ02.Ε04

Έκδοση:

Ημ/νία :

1η

15 / 09 / 2008

                      

                                   ΑΔΑ: Β817ΩΚΘ-Ρ5Α

                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠ Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18ης/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Νέας Ζίχνης.

Αριθ. Απόφασης 83 / 2015                                                              Π ε ρ ί λ η ψ η

                                                                             Καθορισμός όρων εκμίσθωσης κοινοχρήστων σχολικών αγροτεμαχίων στην Δ.Ε. Νέας Ζίχνης και στις Τ.Κ. Μυρρίνης, Θολού, Αναστασιάς, Μαυρολόφου, Μεσορράχης και Δραβήσκου για την καλλιεργητική περίοδο 2015-2019.

   Στη Νέα Ζίχνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.30΄μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 7529 με ημερομηνία 07-08-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής η οποία είχε επιδοθεί σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

   Ο Πρόεδρος κήρυξη την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78, παρ. 1 του Ν. 3852/2010, εφόσον σε σύνολο επτά ( 7 ) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε ( 5 ) μέλη ήτοι:

                     Π α ρ ό ν τ ε ς                                                                                      Α π ό ν τ ε ς

1. Δαϊρετζής Ανδρέας                 Πρόεδρος 1. Μπόζης Παντελής                 Αντιπρόεδρος  
2. Φιλίππου Δημήτριος                 Μέλος 2. Γκαλάπης Χρυσόστομος          Μέλος    
3. Τσιτσιλίδης Δημήτριος                «  
4. Ντώνες Δημήτριος                      «                           
5. Πετρίδης Ελευθέριος                    «                                                

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βαλσαμάκης Παναγιώτης, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  

   Με την υπ’ αριθμ. 95/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΩΨΙΩΚΘ-ΩΞΤ) εγκρίθηκε η εκμίσθωση σχολικών αγροτεμαχίων στην Δ.Ε. Νέας Ζίχνης και στις Τ.Κ. Μυρρίνης, Θολού, Αναστασιάς, Μαυρολόφου, Μεσορράχης και Δραβήσκου για τις καλλιεργητικές περιόδου των ετών 2015-2019.

   Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.ε του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (διατάξεις του άρθρου 270/81). Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 195 Ν3463/2006 η καλλιεργήσιμη γη του Δήμου ή της Κοινότητας, που περιλαμβάνεται στη δημοτική ή κοινοτική περιφέρεια, αφού βεβαιωθεί ως προς τη θέση, τα όρια και την έκταση, εκμισθώνεται ολόκληρη ή σε τμήματα, με δημοπρασία, που γίνεται ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ανάμεσα σε δημότες κατοίκους του Δήμου ή της Κοινότητας που έχει την κυριότητα της γης, εφόσον στην απόφαση βεβαιώνεται ότι η έκταση δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου ορίζονται το κατώτατο όριο του μισθώματος και οι λοιποί όροι της δημοπρασίας, και μπορεί να απαγορευθεί να συμμετάσχουν στη δημοπρασία ιδιοκτήτες καλλιεργήσιμων εκτάσεων ορισμένου αριθμού στρεμμάτων. 2. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε όλους τους δημότες, ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιεργήσιμης ιδιοκτησίας τους. Αν και στην περίπτωση αυτή, η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε ».

   Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με απόφαση της θα πρέπει να καθορίσει το κατώτερο όριο του μισθώματος και τους λοιπούς όρους της δημοπρασίας εκμίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 παρ.1 ειδ(ε).

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.95/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ζίχνης, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 παρ.1 ειδ(ε), τις διατάξεις του άρθ. 195 του Ν. 3463/2006 και το ΠΔ 270/81, ομόφωνα:

                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

   Α.- Σχολικός κλήρος Δ.Ε. Νέας Ζίχνης

   Για την εκμίσθωση των σχολικών ακινήτων (αγροτεμαχίων) του Δημοτικού Σχολείου της Δ.Ε. Νέας Ζίχνης, καθορίζει:

     1.- Πρώτη προσφορά ορίζεται ανά δεκ. στρέμμα, ετησίως, το ποσό:

     α) των 30,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 20.730 τ.μ. στην θέση «Βούρλα Τσαϊρ».    

     2.- Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ιδιώτες, κάτοικοι της Δ.Ε. Νέας Ζίχνης που ασκούν το επάγγελμα του αγρότη, αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υποβάλλουν δήλωση καλλιέργειας.

   Β.- Σχολικός κλήρος Τ.Κ. Μυρρίνης

   Για την εκμίσθωση των Σχολικών ακινήτων (αγροτεμαχίων) του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Μυρρίνης, καθορίζει:

   1.- Πρώτη προσφορά ορίζεται ανά δεκ. στρέμμα, ετησίως, το ποσό:

   α) των 51,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 8.000 τ.μ. στη θέση «Μπουρούνια»

   β) των 21,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 4.300 τ.μ. στη θέση «Ανιφανές»

   γ) των 28,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 12.000 τ.μ. στη θέση «Τασλίκια»

   δ) των 21,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 4.300 τ.μ. στη θέση «Μαλτούδα»

   ε) των 21,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 4.000 τ.μ. στη θέση «Αγ.Γεώργιος»

   στ) των 21,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 1.500 τ.μ. στη θέση «Λαγούμι»

   ζ) των 21,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 1.000 τ.μ. στη θέση «Λαγούμι»

   2.- Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ιδιώτες, κάτοικοι της Τ.Κ. Μυρρίνης που ασκούν το επάγγελμα του αγρότη, αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υποβάλλουν δήλωση καλλιέργειας.

   Γ.- Σχολικός κλήρος Τ.Κ. Θολού

   Για την εκμίσθωση των Σχολικών ακινήτων (αγροτεμαχίων) του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Θολού, καθορίζει:

     1.- Πρώτη προσφορά ορίζεται ανά δεκ. στρέμμα, ετησίως, το ποσό:

   α) των 40,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 13.925 τ.μ. στη θέση «Γκουβερτζιλίκι»

   2.- Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ιδιώτες, κάτοικοι της Τ.Κ. Θολού που ασκούν το επάγγελμα του αγρότη, αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υποβάλλουν δήλωση καλλιέργειας.

   Δ.- Σχολικός κλήρος Τ.Κ. Αναστασιάς

   Για την εκμίσθωση των Σχολικών ακινήτων (αγροτεμαχίων) του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αναστασιάς, καθορίζει:

     1.- Πρώτη προσφορά ορίζεται ανά δεκ. στρέμμα, ετησίως, το ποσό:

   α) των 25,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 10.625 τ.μ στην θέση «Ορμανούδι»

   β) των 25,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 1.375 τ.μ. στη θέση «Ορμανούδι»

   γ) των 25,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 1.312 τ.μ. στη θέση «Ορμανούδι»

   δ) των 25,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 8.375 τ.μ. στη θέση «Ορμανούδι»

   ε) των 25,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 938 τ.μ. στη θέση «Παππά σπίτια»

   2.- Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ιδιώτες, κάτοικοι της Τ.Κ. Αναστασιάς που ασκούν το επάγγελμα του αγρότη, αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υποβάλλουν δήλωση καλλιέργειας.

  

      Ε.- Σχολικός κλήρος Τ.Κ. Μαυρολόφου

   Για την εκμίσθωση των Σχολικών ακινήτων (αγροτεμαχίων) του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Μαυρολόφου, καθορίζει:

     1.- Πρώτη προσφορά ορίζεται ανά δεκ. στρέμμα, ετησίως, το ποσό:

   α) των 55,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 10.000 τ.μ. στη θέση «Βάλτα»

   β) των 55,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 14.000 τ.μ. στη θέση «Καϊναρτζάς»

   2.- Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ιδιώτες, κάτοικοι της Τ.Κ. Μαυρολόφου που ασκούν το επάγγελμα του αγρότη, αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υποβάλλουν δήλωση καλλιέργειας.

   ΣΤ.- Σχολικός κλήρος Τ.Κ. Μεσορράχης

   Για την εκμίσθωση των Σχολικών ακινήτων (αγροτεμαχίων) του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Μεσορράχης, καθορίζει:

     1.- Πρώτη προσφορά ορίζεται ανά δεκ. στρέμμα, ετησίως, το ποσό:

   α) των 30,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 2.500 τ.μ. στη θέση «Μπαίρ Αλντί»

   β) των 30,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 3.250 τ.μ. στη θέση «Μπουναρτζίκ»

   γ) των 30,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 12.625 τ.μ. στη θέση «Τζιν-Ντερέ»

   δ) των 30,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 2.294 τ.μ. στη θέση «Μεράς»

   2.- Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ιδιώτες, κάτοικοι της Τ.Κ. Μεσορράχης που ασκούν το επάγγελμα του αγρότη, αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υποβάλλουν δήλωση καλλιέργειας.

 

Ζ.- Σχολικός κλήρος Τ.Κ. Δραβήσκου

   Για την εκμίσθωση των Σχολικών ακινήτων (αγροτεμαχίων) του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Δραβήσκου, καθορίζει:

     1.- Πρώτη προσφορά ορίζεται ανά δεκ. στρέμμα, ετησίως, το ποσό:

   α) των 55,00 € για το αριθ.44 αγροτεμάχιο έκτασης 12.000 τ.μ στην θέση «Μπουρλίδα»

   β) των 25,00 € για το αριθ.1634 αγροτεμάχιο έκτασης 7.600 τ.μ. στη θέση «Πατώματα»

   γ) των 30,00 € για το αριθ.1678 αγροτεμάχιο έκτασης 4.400 τ.μ. στη θέση «Σχολικός Κήπος»

   δ) των 25,00 € για το αγροτεμάχιο έκτασης 2.000 τ.μ. στη θέση «Ανιφανές»

   ε) των 25,00 € για το αριθ.2249 αγροτεμάχιο έκτασης 6.500 τ.μ. στη θέση «Παπάσγερι»

   2.- Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ιδιώτες, κάτοικοι της Τ.Κ. Δραβήσκου που ασκούν το επάγγελμα του αγρότη, αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υποβάλλουν δήλωση καλλιέργειας.

Α. Γενικοί όροι

1.- Όλες οι δημοπρασίες θα είναι φανερές προφορικές και πλειοδοτικές και θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ζίχνης (Δημαρχείο) σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστούν με την διακήρυξη του Δημάρχου. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή της δημοπρασίας, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

   Η διάρκεια της μίσθωσης για τα αγροτεμάχια που περιγράφονται παραπάνω είναι για τέσσερα (4) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης και λήγει την ίδια ημέρα μετά την παρέλευση των τεσσάρων ετών.

    

2.- Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια επιτροπή της δημοπρασίας:

- φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,

- εγγυητική επιστολή υπέρ του Δήμου, χωρίς όρους, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσο προς το 10% επί του συνόλου του ετήσιου μισθώματος της πρώτης προσφοράς,

- βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας από το Δημόσιο Ταμείο,

- βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Νέας Ζίχνης από το Ταμείο του Δήμου καθώς και

- υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) που να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως και

Επίσης οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος μαζί με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

   Η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται, με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσού ίσου με το 10% επί του ετήσιου μισθώματος που επιτεύχθηκε στη δημοπρασία, για την εξασφάλιση του έγκαιρου και εντός των υπό της διακήρυξης οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος. Το ποσό της εγγύησης αυτής δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συμψηφιστεί με τα μισθώματα ή άλλες οφειλές. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκείνων που δεν πέτυχαν στην δημοπρασία, επιστρέφεται μετά την λήξη της Δημοπρασίας.

   3.- Δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία δημότης, του οποίου οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας του (που έχουν την ίδια οικονομία) είναι οφειλέτης του Δήμου για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό και για οποιαδήποτε αιτία και για το λόγω αυτό η προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας, από το Ταμείο του Δήμου, θεωρείται απαραίτητη.

   4.- Αν ένας πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό προς την επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού παρουσιάζοντας εξουσιοδότηση ή νόμιμο πληρεξούσιο προς αυτόν, διαφορετικά θα θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό του.

   5.- Ο τελευταίος πλειοδότης με την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας, θα πρέπει να προπληρώσει τα μισθώματα ενός έτους άμεσα την ίδια ημέρα στο Ταμείο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής. Έως τις 15 Νοεμβρίου κάθε έτους για τα υπόλοιπα έτη θα πληρώνεται προκαταβολικά το μίσθωμα για κάθε έτος. Επίσης με την μη πληρωμή ενός μισθίου, αυτόματα και χωρίς άλλη διαδικασία, δίδεται το δικαίωμα στο Δήμο να κηρύξει έκπτωτο τον μισθωτή και να διενεργήσει σε βάρος του και του εγγυητή του νέα δημοπρασία (αναπλειστηριασμό).

   6.- Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και βαρύνει αποκλειστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

   Ανάδοχος κηρύσσεται αυτός που προσέφερε το μεγαλύτερο μίσθωμα, υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά με τον εγγυητή του, ο οποίος καθίσταται εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν για την καλή εκπλήρωση της παρούσας και της σύμβασης. Αν ο τελευταίος πλειοδότης με τον εγγυητή του αρνηθούν να υπογράψουν το πρακτικό της δημοπρασίας, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και διενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του.

   Ενστάσεις επί της διεξαγωγής της δημοπρασίας γίνονται δεκτές μέχρι και την επόμενη από τη δημοπρασία εργάσιμη ημέρα, είναι έγγραφες και απευθύνονται στον πρόεδρο της επιτροπής δημοπρασίας, πρωτοκολλημένες στο πρωτόκολλο του Δήμου. Ενστάσεις που δεν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ότι δεν υποβλήθηκαν. Οι ενστάσεις δεν επιφέρουν αναβολή ή διακοπή της δημοπρασίας, αλλά εξετάζονται κατά την αξιολόγηση της δημοπρασίας από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών.

   7.- Ο μισθωτής δικαιούται να εγκατασταθεί στο μίσθιο από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση του μισθίου θα γίνει από Επιτροπή του Τοπ. Συμβουλίου, η οποία θα καθορίσει τα όρια του αγροτεμαχίου παρουσία του μισθωτού.

   8.- Ο Δήμος δεν ευθύνεται για την εν γένει κατάσταση και τα όρια του μισθίου, ο μισθωτής δεν έχει   κανένα   δικαίωμα   κατά   του   Δήμου   για   οποιαδήποτε   διαφορά.   Επίσης   ο Δήμος δεν ευθύνεται   καθόλου   ένεκα   επιγενόμενης   ολικής ή   μερικής   ενοικίασης   του   μισθίου ως και τρίτος   διαταράξει   ή   αποβάλλει   τον   μισθωτή   από   την κατοχή του χωραφιού, αλλά επί ολικής ενοικίασης ή οριστικής αποβολής εκ της κατοχής   ο ενοικιαστής   απαλλάσσεται   της   περαιτέρω καταβολής μισθώματος.

   9.- Ο μισθωτής οφείλει να εκμεταλλεύεται το μίσθιο κατά τους κείμενους νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται για τον μισθωτή έκπτωση από τα μίσθιο. Η επί τετραετία, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, διακοπή της εκμετάλλευσης του κτήματος συνεπάγεται την έκπτωση του μισθωτού και τη λύση της σύμβασης με συνέπεια εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του μισθωτού προς τον Δήμο και καταβολή της τυχόν επελθούσας ζημίας σ’ αυτή.

   10.-   Το αναλογούν μίσθωμα για κάθε έτος θα καταβάλλεται στο Ταμείο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ζίχνης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 5 παρ. 9 του Ν.1894/90 και την παρ. 4 της αριθμ. 64447/91 Κ.Υ.Α.. Σε περίπτωσης μη καταβολής του μισθώματος, θα συντάσσεται βεβαιωτικός κατάλογος από τον Δήμο ύστερα από έγγραφο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

   11.- Ο μισθωτής δεν μπορεί να εκχωρήσει, να μεταβιβάσει ή να υπομισθώσει σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Δήμου από τη συναφθείσα σύμβαση. Αυτός υποχρεούται άμα λήξει η μισθωτική περίοδος να παραδώσει το μίσθιο στον Δήμο, χωρίς καμία ενόχληση, διαφορετικά θα υποστεί εκτός από τις λοιπές νόμιμες συνέπειες σε ποινική ρήτρα υπέρ του Δήμου σε δέκα πέντε (15,00 €) για κάθε μήνα καθυστέρησης παράδοσης του μισθίου.

12.- Η παράβαση οποιουδήποτε όρου συνεπάγεται για τον μισθωτή τη λύση της σύμβασης και την έκπτωση του, που θα απαγγέλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιφυλασσόμενου στο Δήμο του δικαιώματος να ζητήσει και αποζημίωση για κάθε ζημία που θα υποστεί από την αιτία για την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο μισθωτής. Ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στο Δήμο το μίσθιο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα που θα καταστεί έκπτωτος οριστικά.

13.- Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας με τον εγγυητή του μέσα σε δέκα (10) ημέρες από έγγραφη πρόσκληση του Δήμου.

   14.- Τα πρακτικά υπόκεινται στην έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής και στη συνέχεια στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Νομού Σερρών. Από την μη έγκριση των πρακτικών κανένα δικαίωμα δεν αποκτά ο τελευταίος πλειοδότης, όπως επίσης καμία αξίωση μπορεί να έχει για βραδύτητα κοινοποίησης σε αυτό της οικείας εγκριτικής απόφασης . Άμα εγκριθεί και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη πρόσκληση του Δήμου προς τον τελευταίο πλειοδότη, οφείλει αυτός με τον εγγυητή του να προσέλθει προς υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, διαφορετικά η εγγύηση που κατέθεσε καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση και ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, ενεχομένων αμφότερων για την επί έλλατο διαφορά του νέου μισθώματος από της πρώτης δημοπρασίας.

   15.- Όλα τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (κανονικής και επαναληπτικής) βαρύνουν τον αναδειχθέντα τελευταίο πλειοδότη και καταβάλλονται κατά την υπογραφή της σύμβασης.

  

   16.- Για κάθε διαφορά μεταξύ του μισθωτή και του Δήμου αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

   17.- Σε περίπτωση που κατά τις ανωτέρω δημοπρασίες δεν υπάρξει αποτέλεσμα για οποιοδήποτε λόγω τότε θα επαναληφθούν οι δημοπρασίες εντός δέκα (10) ημερών με τους ίδιους όρους, βάσει σχετικής διακήρυξης του Δημάρχου, στις οποίες θα μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι δημότες του Δήμου. Αν και στην περίπτωση αυτή, η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε.

Β. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευτεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81.

  

    Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

     Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 83 / 2015.

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

        

                                                                    Η Οικονομική Επιτροπή

                 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.                                                                        Τα μέλη                  

                          Τ.Υ.                                                                                       Τ.Υ.                    

                 Ακριβές Απόσπασμα

                       Ο Δήμαρχος                                                              

                  

               ΔΑΪΡΕΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΔΡΑΒΗΣΚΟ, ΜΥΡΚΙΝΟ, ΜΑΥΡΟΛΟΦΟ, ΘΟΛΟ, Ν.ΠΕΤΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Λήψη αρχείου:

ΔΙΑΝΟΜΗ.pdf