Greek English French German Italian Russian Spanish
 
 
Χαιρετισμός Δημάρχου

Χαιρετισμός Δημάρχου

Σας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νέας Ζίχνης. Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε όσους...

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών έργων του Δήμου Νέας Ζίχνης για το έτος 2015

Κατεβάστε το αρχείο:   Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών έργων

 • Χαιρετισμός Δημάρχου

  Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2007 18:43
 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ...

  Τρίτη, 23 Δεκέμβριος 2014 08:21
 • Συμμόρφωση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Βατότητας...

  Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015 11:57
 • Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών...

  Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015 12:01
 • Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών έργων του Δήμου Νέας Ζίχνης για το έτος 2015

  Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015 13:05

Καθορισμός όρων για τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης, υγραερίου κίνησης καυσίμων ενδεικτικού προϋπολογισμού 498.203,01 € (µε Φ.Π.Α. 23%) γι

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΔΗΜΟΣ

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωδικός: ΔΛ02.Ε04

Έκδοση:

Ημ/νία :

1η

15 / 09 / 2008

                       ΑΔΑ:   Ψ9ΧΥΩΚΘ-ΣΥΤ

                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α        

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 16ης/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Νέας Ζίχνης

Αριθ. Απόφασης   68 / 2015                                                            Π ε ρ ί λ η ψ η

       Καθορισμός όρων για τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης, υγραερίου κίνησης καυσίμων ενδεικτικού προϋπολογισμού 498.203,01 € (µε Φ.Π.Α. 23%) για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-12-2016.

   Στη Νέα Ζίχνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 03η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14.00΄μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 6100 με ημερομηνία 29-06-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε. η οποία είχε επιδοθεί σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».....

 

Κατεβάστε το αρχείο:

Απόφαση 68

Χορήγηση Άδεια Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο Κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του Πεχλιβάνη Νέστωρα του Γεωργίου, στο Γάζωρο, με παράταση ωραρίου

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθμ. 5/03-07-2015

Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Ζίχνης.-

Αριθμ.Αποφάσεως – 22 -

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Άδεια Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο Κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»

    του Πεχλιβάνη Νέστωρα του Γεωργίου, στο Γάζωρο, με παράταση ωραρίου.-

Στην Νέα Ζίχνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 03η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευήκαι ώρα -13.00- συνήλθε το Συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Ζίχνης σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 6143/30-06-2015 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που επιδόθηκε εμπρόθεσμα στον καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

 

Κατεβάστε το αρχείο: Απόφαση 22

Χορήγηση προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήματος «Γραφείο Τελετών» στον Καρυπίδη Παρασκευά του Αλέξανδρου, στο Στ. Αγγίστας.-

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθμ. 5/03-07-2015

Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Ζίχνης.-

Αριθμ.Αποφάσεως – 21 -

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήματος «Γραφείο Τελετών»

    στον Καρυπίδη Παρασκευά του Αλέξανδρου, στο Στ. Αγγίστας.-

Στην Νέα Ζίχνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 03η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευήκαι ώρα -13.00- συνήλθε το Συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Ζίχνης σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 6143/30-06-2015 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που επιδόθηκε εμπρόθεσμα στον καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

 

Κατεβάστε το αρχείο: Απόφαση 21