Αναζήτηση
Σπήλαιο Αλιστράτης
spilaio.jpg

Αρχική Σελίδα
Χαιρετισμός Δημάρχου Εκτύπωση
 

Ανδρέας ΔαϊρετζήςΣας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νέας Ζίχνης.

Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε όσους γνωρίζουν και θέλουν να μάθουν περισσότερα, αλλά και σε όσους για πρώτη φορά την επισκέπτονται και επιθυμούν να ενημερωθούν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου μας, τη μακραίωνη ιστορία, την πολιτιστική παράδοση, τις φυσικές ομορφιές και γενικότερα την παρουσία του στο Νομό Σερρών και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τους δημότες μας.

Εύχομαι να βρείτε χρήσιμη όσο και ενδιαφέρουσα την ηλεκτρονική μας σελίδα .

Καλή περιήγηση!

Ο Δήμαρχος Νέας Ζίχνης

 

Ανδρέας Δαϊρετζής
Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2014 Δήμος Νέας Ζίχνης Εκτύπωση
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ - ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

 

Τα αρχεία είναι σε μορφή PDF:

 

pinakas_katataksis_sox_1_2014

 

pinakas_aporipteon_sox_1_2014

 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει απο την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. (31-8-2014)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

                ΑΔΑ: ΒΥ8ΗΩΚΘ-ΛΔ2

                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠ Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το  πρακτικό της αριθμ. 13ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Νέας Ζίχνης

 

Αριθ. Απόφασης   59/2014                              Π ε ρ ί λ η ψ η

                                                                                            Απευθείας ανάθεση του έργου

                                                                                           «Επέκταση αρδευτικού  δικτύου Αγριανής

                                                                                            με συνολικό πρ/σμο 7.200,00 €.

 

     Στη Νέα Ζίχνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00΄μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 9081 με ημερομηνία 18-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε. η οποία είχε επιδοθεί σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

        ΑΔΑ: Ω4ΡΕΩΚΘ-ΤΩΞ

                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠ Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το  πρακτικό της αριθμ. 13ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Νέας Ζίχνης

 

Αριθ. Απόφασης   60/2014                                                    Π ε ρ ί λ η ψ η

                                                                                                    Απευθείας ανάθεση του έργου «Ύδρευση Νέας Ζίχνης» με συνολικό πρ/σμο 7.200,00 €.

 

     Στη Νέα Ζίχνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00΄μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 9081 με ημερομηνία 18-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε. η οποία είχε επιδοθεί σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αλιστράτης Εκτύπωση
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Αριθμ. απόφασης 224/2013

ΑΔΑ: ΒΛΓΕΩΚΘ-5Σ6

Από το πρακτικό 17/2013 συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου Ν. Ζίχνης
ΘΕΜΑ: «Έγκριση του αριθμ. IΙΙ/10-9-2013 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αλιστράτης» προεκτιμώμενης αμοιβής 248.721,11 € με Φ.Π.Α.».......

 

ΛΗΨΗ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ :

apofasi_ds_224_2014

 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 56_2014
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 58_2014
Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων Καταστήματος
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 57_2014
 


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα μας;
Εκδηλώσεις
« < Αύγουστος 2014 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« < Σεπτέμβριος 2014 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
«COMMON PATHS IN NATURA AND RAMSAR AREAS OF STRYMON RIVER AREA» και ακρωνύμιο «CommoNaR»

ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

984082.jpg