Αναζήτηση
Σπήλαιο Αλιστράτης
spilaio.jpg

Αρχική Σελίδα
Χαιρετισμός Δημάρχου Εκτύπωση
 

Ανδρέας ΔαϊρετζήςΣας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νέας Ζίχνης.

Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε όσους γνωρίζουν και θέλουν να μάθουν περισσότερα, αλλά και σε όσους για πρώτη φορά την επισκέπτονται και επιθυμούν να ενημερωθούν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου μας, τη μακραίωνη ιστορία, την πολιτιστική παράδοση, τις φυσικές ομορφιές και γενικότερα την παρουσία του στο Νομό Σερρών και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τους δημότες μας.

Εύχομαι να βρείτε χρήσιμη όσο και ενδιαφέρουσα την ηλεκτρονική μας σελίδα .

Καλή περιήγηση!

Ο Δήμαρχος Νέας Ζίχνης

 

Ανδρέας Δαϊρετζής
Αναπροσαρμογή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού Εκτύπωση
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Αριθ. Απόφασης   61/2014

«Αναπροσαρμογή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού».   

 

 

...απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τα σχετικά στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα:

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

    Εισηγείται την αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2015 και εφεξής, ενιαία σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, όπως παρακάτω:....

 

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ:

apofasi_61_2014_anaprosarmogi_telon_gia_to_2015

 

Διακηρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση κτιρίου Εκτύπωση
 

Ν. Zίχνη 22/09/2014 Αριθμ. Πρωτ. 11757 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την μίσθωση χώρου κτιρίου από το Δήμο για στέγαση υπηρεσιών του Κ.Ε.Π.
Ο Δήμαρχος Ν.Ζίχνης διακηρύττει ότι:...

Λήψη αρχείου:

diakiriksi_kep_zixnis_2014

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

        ΑΔΑ: Ω4ΡΕΩΚΘ-ΤΩΞ

                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠ Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το  πρακτικό της αριθμ. 13ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Νέας Ζίχνης

 

Αριθ. Απόφασης   60/2014                                                    Π ε ρ ί λ η ψ η

                                                                                                    Απευθείας ανάθεση του έργου «Ύδρευση Νέας Ζίχνης» με συνολικό πρ/σμο 7.200,00 €.

 

     Στη Νέα Ζίχνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00΄μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 9081 με ημερομηνία 18-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε. η οποία είχε επιδοθεί σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

                                      ΑΔΑ: 626ΗΩΚΘ-ΝΔΗ

                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠ Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το  πρακτικό της αριθμ. 14ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Νέας Ζίχνης

 

Αριθ. Απόφασης   64/2014                                                               Π ε ρ ί λ η ψ η

                                                                                                    Απευθείας ανάθεση του έργου «Οικοδομικές εργασίες στο Πνευματικό Κέντρο της Νέας Πέτρας» με συνολικό πρ/σμο 7.200,00 €.

 

     Στη Νέα Ζίχνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Αυγούστου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00΄μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 10535 με ημερομηνία 22-08-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε. η οποία είχε επιδοθεί σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 57_2014
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων Καταστήματος
 


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα μας;
Εκδηλώσεις
« < Σεπτέμβριος 2014 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
«COMMON PATHS IN NATURA AND RAMSAR AREAS OF STRYMON RIVER AREA» και ακρωνύμιο «CommoNaR»

ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

984082.jpg