Greek English French German Italian Russian Spanish
 
 
Χαιρετισμός Δημάρχου

Χαιρετισμός Δημάρχου

Σας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νέας Ζίχνης. Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε όσους...

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών έργων του Δήμου Νέας Ζίχνης για το έτος 2015

Κατεβάστε το αρχείο:   Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών έργων

 • Χαιρετισμός Δημάρχου

  Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2007 18:43
 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ...

  Τρίτη, 23 Δεκέμβριος 2014 08:21
 • Συμμόρφωση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Βατότητας...

  Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015 11:57
 • Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών...

  Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015 12:01
 • Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών έργων του Δήμου Νέας Ζίχνης για το έτος 2015

  Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015 13:05

Έγκριση του τρίτου (3ου) πρακτικού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη εφαρμογής ανακατασκευής Λυκείου Νέας Ζίχνης με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας» και κατακύρωση του διαγωνισμού

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΔΗΜΟΣ

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Κωδικός:              ΔΛ02.Ε04

 Έκδοση:

  Ημ/νία :

1η

15 / 09 / 2008

                                                               

                                                                                                                       ΑΔΑ:

                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το  πρακτικό της υπ΄αριθμ. 14ης/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ζίχνης

Αριθ. Απόφασης  62 / 2015                                                              Π ε ρ ί λ η ψ η

                                                                 Έγκριση του τρίτου (3ου) πρακτικού για την ανάθεση της μελέτης με

                                τίτλο «Μελέτη εφαρμογής ανακατασκευής Λυκείου Νέας Ζίχνης με

                                σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας» και κατακύρωση του διαγωνισμού.

    Στη Νέα Ζίχνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 05η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00΄μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 4975 με ημερομηνία 29-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε. η οποία είχε επιδοθεί σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»........

 

Κατεβάστε το αρχείο

σε μορφή pdf:

ΟΕ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΙΙΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση δικτύων υποδομών Δημοτικής Ενότητας Νέας Ζίχνης»

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Capture1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ διακηρύττει ότι:


εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το ΠΔ 28/1980
«Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ», το Δημοτικό και Κοινοτικό
Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, το άρθρο 83
του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ
1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση της
εργασίας «Συντήρηση δικτύων υποδομών Δημοτικής Ενότητας Νέας Ζίχνης»......

 

 

Κατεβάστε το αρχείο

σε μορφή pdf:

Περίληψη διακήρυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ) Τ.Κ. ΣΚΟΠΙΑΣ

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

                                                                                                                 ΑΔΑ: 6Ξ0ΝΩΚΘ-ΧΒ9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                              Ν. Zίχνη 23/07/2015

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 7006

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ                              

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

(ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ) Τ.Κ. ΣΚΟΠΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Ν.Ζίχνης διακηρύττει ότι:

 

   Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Σκοπιάς, την 6η Αυγούστου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 μ.μ. ,η εκμίσθωση για πέντε (5) έτη του καφενείου Σκοπιάς στο κτίριο του γραφείου της Τ.Κ Σκοπιάς, σύμφωνα με την αριθμ. 72/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν.Ζίχνης.

   Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί δημότες, κάτοικοι του Δήμου Νέας Ζίχνης.

Πρώτη προσφορά μισθώματος ορίζεται το ποσό των εκατόν πέντε ευρώ (105,00 €) μηνιαίως.

   Για την συμμετοχή στην δημοπρασία απαιτείται:

 1. Η παρουσία αξιόχρεου εγγυητή ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.
 2. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας του Ειδικού Ταμείου του Δήμου Ν.Ζίχνης.

     3.   1.- Κατάθεση εγγύησης ποσού (630,00 €) για τη συμμετοχή σε γραμμάτιο του Τ.Π.& Δ ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

    Καθώς και λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αριθμ. 72/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ζίχνης.

   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της σχετικής διακήρυξης της δημοπρασίας  στα γραφεία του Δήμου Ν.Ζίχνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΔΑΪΡΕΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ