Πρόεδρος 

Μπόζης Παντελής 

 

Αντιδήμαρχοι 

Γκαλάπης Χρυσόστομός 

Νταράκης Κωνσταντίνος 

 

Τακτικά Μέλη 

Κούτλες Θεόδωρος 

Παραμαζόπουλος Γεώργιος 

Τσιτσιλίδης Δημήτριος 

Μητρεντσές Πασχάλης 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

Κετσετζής Ευστράτιος