Πρόεδρος 

Μπόζης Παντελής 

 

Αντιδήμαρχοι 

Κορδοκούζης Θεόδωρος

Νταράκης Κωνσταντίνος 

 

Τακτικά Μέλη 

Γρόσδης Ιωάννης 

Γερράκη Ελένη

Ντώνες Δημήτριος 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

 

Γκαλάπης Χρυσόστομός 

Ντώνες Δημήτριος