Πρόεδρος 

Παραμαζόπουλος Γεώργιος , δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας

Αντιπρόεδρος 

Δρακούλη Κωνσταντινιά , δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας

Τακτικά Μέλη 

1.Δελόγλου Δημήτριος  , δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας

2.Βαβλιάκη -Χαριζάνη Δάφνη, δημοτική σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας,

3.Στεφανόπουλος Ιωάννης , δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας.

4.Διακοβασίλης Βασίλειος,  διευθυντής του Δημοτικού σχολείου Αλιστράτης

5.Γιαζιτζής Χαράλαμπος,  διευθυντής Δημοτικού σχολείου Γαζώρου

6.Ζίχναλη Καλλιόπη,  διευθύντρια νηπιαγωγείου Γαζώρου

7.Καράμπαμπά Κωνσταντίνα,  εκπρόσωπος της ένωσης γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

8.Βαρβαράς Απόστολος , δημότης με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης

9.Πασχαλίδου Δήμητρα , δημότισσα με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης

 

Αναπληρωματικα Μέλη 

1 .Καλαποτλή Γεώργιο, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας

2.Ταρπινίδου –Κακή Μαγδαληνή, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας

3 Γκαλάπη Χρυσόστομό, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας

4.Τσολάκη- Γκιούνα  Παρασκευή, δημοτική σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας

5.Τζιγιέρας Παναγιώτης ,διευθυντή του Δημοτικού σχολείου Δραβήσκου

6.Σάκκου Βαΐα ,διευθύντρια δημοτικού σχολείου Νέας Ζίχνης.

7.Χρυσαφίνη Ελένη, διευθύντρια νηπιαγωγείου Νέας Ζίχνης

8.Δαγκλή Βασιλική, δημότισσα με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης

9.Ντάνου Χρυσάνθη , δημότισσα με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης