Πάρκο στο Δημ. Διαμέρισμα του Θόλου

Ένα όμορφο πάρκο στο Δημ. Διαμέρισμα του Θόλου

Το δάσος της άσπρης πηγής

Το δάσος της άσπρης πηγής (Ακ-Μπουνάρ)
στη Ν. Ζίχνη